Rejestry, ewidencje i archiwum

1. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni -

    dostępny w siedzibie Szkoły.

2. Ewidecja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych

    w Gdyni - dostępna w siedzibie Szkoły.

3. Składnica akt Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni - dostęp w siedziebie Szkoły.

4. Rejestr skarg i wniosków Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni - dostępny w siedzibie Szkoły.

5. Rejestr zbiorów danych osobowych Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni - dostęny w siedzibie              Szkoły.

6. Składnica akt Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni - dostępna w siedzibie Szkoły.

7. Rejestr wypadków przy pracy Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni - dostępny w siedzibie Szkoły.

8. Rejestr wypadków uczniów Wojewódzkiego Zespołu Szkół Policealnych w Gdyni - dostęny w siedzibie Szkoły.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 maja 2019 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anita Majka
Ilość wyświetleń: 96
16 maja 2019 14:18 (Anita Majka) - Zmiana treści zakładki.
16 maja 2019 14:17 (Anita Majka) - Zmiana treści zakładki.
16 maja 2019 12:09 (Anita Majka) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany