Instrukcja korzystania ze strony przedmiotowej BIP

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej
BIP

Strona podmiotowa (czyli prowadzona przez podmiot do tego zobowiązany przepisami prawa) Biuletynu Informacji Publicznej jest ogólnodostępnym portalem internetowym, o którym mowa
w art. 9 ust. 1, ust. 3 oraz ust. 4 pkt. 1-2 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podstawowym przeznaczeniem portalu jest prezentacja treści związanych z obowiązkami wynikającymi z w/w Ustawy oraz z innych ustaw Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Strona główna portalu podmiotowego Biuletynu Informacji Publicznej składa się z kilku podstawowych elementów:

 1. Pasek informacyjny (u góry strony) zawierające (patrząc od lewej):
 • odsyłacz do głównej strony portalu,
 • wyszukiwarkę treści w obrębie portalu
 • elementy sterowania wyglądem stron portalu (wybór wielkości czcionki, wybór innego języka - jeśli udostępniono)
 1. Nazwa podmiotu zobowiązanego do prowadzenia portalu BIP.
 2. Informacja o przeglądanej aktualnie stronie portalu (np.: "Strona główna", lub "Strona główna > Organizacja").
 3. Menu użytkownika (po stronie lewej ekranu) służące do wyboru strony portalu zgodnie
  z zakresem treści zamieszczonym na liście głównej menu. Menu ma formę rozwijanych list; po najechaniu kursorem na nazwę strony pojawia się lista podstron, a wyboru dokonuje się najeżdżając na nazwę podstrony i zatwierdzając wybór naciśnięciem lewego klawisza myszki.
 4. Stopka informacyjna zawierająca logo i nazwy podmiotów współpracujących.

Każda z wyświetlanych w centralnej części ekranu stron portalu ma formę planszy otoczonej ramką. Zawiera ona w górnej części nagłówek, a po jego lewej stronie datę opublikowania planszy (strony).
Natomiast w prawej części, patrząc kolejno od prawej strony znajduje się:

 • ikona pozwalające na przetworzenie aktualnie widocznej treści do pliku w formacie pdf (uniwersalny plik do odczytu bezpłatnym programem PDF Reader firmy  Adobe),
 • ikona umożliwiająca wysłanie treści do drukarki,
 • ikona wyświetlająca listę zmian dokonanych w treści,
 • link "metadane" wyświetlający planszę z informacjami o dacie i osobach odpowiedzialnych za wytworzenie opublikowanej treści.

Poniżej, w centralnej części ramki zamieszczona jest treść informacji publicznej.

W trakcie korzystania z portalu w każdej chwili można powrócić na główną stronę portalu klikając myszką na logo BIP w lewym górnym rogu strony.

W razie nie znalezienia poszukiwanej informacji prosimy o kontakt bezpośredni z naszym podmiotem pod adresem http://wzspgdynia.biposwiata.pl/.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2019 13:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anita Majka
Ilość wyświetleń: 73
15 maja 2019 13:30 (Anita Majka) - Zmiana treści zakładki.
15 maja 2019 13:30 (Anita Majka) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany