Projekty europejskie

      Aktualnie bierzemy udział w następujących projektach:

    1)      Tytuł Projektu: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”


      Oś priorytetowa: 3 Edukacja


      Działanie: 3.3 Edukacja zawodowa


      Poddziałanie: 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej


      Cel projektu: Poprawiona przyszła zatrudnialność uczniów kształcenia zawodowego


      Dofinansowanie projektu z UE: 1 804 902,00 zł


      Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

           

    2)      Tytuł Projektu: „Rozwój infrastruktury wojewódzkich zespołów szkół policealnych w Gdańsku, Gdyni i Słupsku poprzez rozbudowę, modernizację i zakup wyposażenia”

 


      Oś priorytetowa: 4 Kształcenie zawodowe


      Działanie: 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych


      Cel projektu: Zwiększenie dostępności oraz poprawa  warunków i jakości kształcenia w trzech

      ośrodkach kształcących w zawodach medyczno-opiekuńczychi społecznych:

       WZSP Nr 2 w Gdańsku, WZSP w Gdyni,   WZSP w Słupsku

 

      Dofinansowanie projektu z UE: 7 873 565,71 zł


      Beneficjent: Samorząd Województwa Pomorskiego

Państwowa szkoła policealna - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni
Państwowa szkoła policealna - Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2017 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Kosmala
Ilość wyświetleń: 888
15 marca 2017 10:37 (Agnieszka Kosmala) - Zmiana treści zakładki.
15 marca 2017 10:36 (Agnieszka Kosmala) - Zmiana treści zakładki.
15 marca 2017 10:34 (Agnieszka Kosmala) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany